Sådan behandler vi personoplysninger

Den Selvejende Institution Ferritslev Fritidshus (CVR 15690089).

De nedenfor omtalte data behandles efter reglerne (Persondataforordningen), som er en følge af EU-lovgivning, der har til formål at beskytte kundernes personlige oplysninger. Reglerne er gældende fra 25. maj 2018.

Hvorfor behandler vi personoplysninger? Vi behandler oplysninger i forbindelse med, at du er medlem af Ferritslev Fritidshus eller aktivitetshold i husets regi og dermed opbevarer vi dit navn, adresse, telefon, mailadresse og alder (via dato-måned-år).

Mails med program, nyhedsbreve med mere. Som medlem af Ferritslev Fritidshus og forskellige aktivitetshold i husets regi, kan du modtage materiale om husets aktiviteter og nyhedsbreve på mail. Du kan tilmelde dig via vores hjemmeside eller ved brev til Ferritslev Fritidshus.

Ved udmeldelse af Ferritslev Fritidshus slettes data efter 2 måneder. Ønsker du efterfølgende igen at være medlem og modtage materiale, skal du atter anmode herom via mail eller brev. I forbindelse med dødsfald slettes medlemsdata, så snart melding herom foreligger. Det er muligt for ikke medlemmer at modtage nyhedsmails og materiale om de aktiviteter Ferritslev Fritidshus har. Til dette formål kan du anmode om muligheden for at modtage disse mails. Det kan ske via vores hjemmeside eller brev til Ferritslev Fritidshus. Man kan til enhver tid afmelde sine ønsker om at modtage materiale. Dette sker ved henvendelse til Ferritslev Fritidshus pr. mail eller ved brev. Dine oplysninger slettes herefter.

Hvem videregiver vi oplysninger til og fra? Ferritslev Fritidshus videregiver data til NETS, der sørger for medlemsopkrævning via Betalingsservice eller ved udsendelse af girokort. Via Nets har vi ligeledes vores fortegnelse over medlemmer. I tilfælde, hvor vi modtager offentlige tilskud og hvor det kræves vi dokumenterer medlemskab, vil data kunne videregives til kommune, region, fonde eller stat. Nets sender automatisk melding om indbetaling via Betalingsservvice til de tilmeldte. Vi afhenter oplysninger om køb af billetter hos vores billetoperatør: Billetten.dk Vores edb-regnskabsprogram (e-conomic) indeholder ikke persondata. Bluegarden (Dataløn) har udover navn og adresse også personnummer på ansatte. Af hensyn til spiritusbevilling (bestyrelsesmedlemmer)  og børneattester (personer der arbejder med børn) har vi også personnumre på disse. Materialet findes i papirformat og opbevares i boks. Papirmaterialet makuleres når bestyrelsesmedlemmet ophører. Det samme gælder børneattester, når der ikke længere er aktiviteter med børn. Al håndtering af a indkomst foregår via Bluegarden, herunder overførsel til Skat. Håndtering af b indkomst sker manuelt ved indretning til Skat. Koda orienteres om afholdte aktiviteter. Danmarks Teaterforeninger modtager ansøgning og afrapportering af teaterforestillinger. Alt regnskabsmæssigt materiale gemmes i henhold til anden lovgivning i 5 år.

Hvor længe opbevarer vi medlemsdata? Vi opbevarer personoplysninger så længe, man er medlem af Ferritslev Fritidshus. Data slettes efter 2 måneder, hvis kontingentindbetaling udebliver .

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi som dataansvarlige behandler dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte mail@ferritslev-fritidshus.dk - du kan også ringe til os mandage mellem 16 og 18.

Med venlig hilsen Den Selvejende Institution Ferritslev Fritidshus

Opdateret 25. maj 2018