Mange årstal at huske i Ferritslev Fritidshus

1.juli 1872 kl. 16.00: Huset indvies.

Husets navn de første år var Ferritslev Øvelseshus.
Efter den tabte krig i 1864 mente datidens magthavere, at der skulle skabes lokaler til gymnastik og våbenøvelser.

Senere blev navnet Ferritslev Forsamlingshus og i 1987 kom navnet Ferritslev Fritidshus.

Aktiviteterne de seneste 50 år:

September 1965: Aktiviteterne i ungdomsklubben starter. Initiativtagerne var bl.a. Bent Larsen, Knud Knudsen, Tom Møller Pedersen, Birgit Gregersen, Frede Christensen.

Januar 1970: Ved kommunesammenlægningen nedlægges huset som egentligt forsamlingshus. Foreningerne i og omkring huset fortsatte driften med ungdomsklubben som styrende forening.

September 1970: Pensionistklubben, Hyggeklubben, Seniorklubben, SeniorOnsdag startede sine aktiviteter – med skiftende navne hen over tiden.

September 1972: Egon Hansen får sin første løn som ansat i huset, efter i 2 år at have været medlem af ungdomsklubben og senere klubrådet.

Det er ungdomsklubbens daværende leder, Knud Knudsen, der ansætter Egon som ungarbejder.

September 1974: Egon Hansen blev som 17 årig konstitueret som leder.

I perioden indtil det fyldte 18. år (november 1974) var det formand Frede Christensen, der underskrev offentlige papirer.

September 1982: Juniorklubben startede. Først som aftenklub senere (1991) som dagklub.

September 1985: Årslev/Sdr Nærå Juniorklub starter med aktiviteter i Ferritslev Fritidshus. To gange om ugen kørte bus til Ferritslev og retur.

Senere flytter denne klub til Husmandsstedet i Sdr Nærå.

Januar 1987: Man beslutter at kalde aktiviteterne i huset i Ferritslev under et: Ferritslev Fritidshus. Ved den lejlighed blev det organisatoriske samlet under én bestyrelse.

September 1990: Ungdomsklubben har 25 års jubilæum.

Januar 1991: Vedtægterne i huset blev ændret til ”Den Selvejende Institution Ferritslev Fritidshus”. Egon Hansen blev ansat som koordinator 29. oktober 1991. Ungdomsklubben i sin oprindelige form nedlægges.

Juniorklubben bliver eftermiddagstilbud, efter at have været aftentilbud.

Juni 1995: Ferritslev Fritidshus aftaler med Rolfhallen at varetage admini-strationen af selskabslokalerne i Rolfhallen. Efterhånden blev selskabs-delen for stor, i forhold til formålsparagraffen for Ferritslev Fritidshus og aftalen ophørte i 1998.

I 1994 blev 1. salen og den lille sal renoveret.

Den 1. oktober 1999 blev den store sal indviet.

Den 1. januar 2009 købte Den Selvejende Institution Ferritslev Fritidshus bygninger og grund af kommunen.

I 2011 er bygget depot til. Desuden er den gamle scene ombygget til kombineret lille scene og aktivitetsrum.

I år 2022 kan huset på Ørbækvej fejre 150 års fødselsdag.

Foto fra 1959