Eftermiddagstilbud børn

Aktivkredsen har på nogle tidspunkter af året
aktivitetstilbud om eftermiddagen.
Der er skiftende emner.